19 | 05 | 1399
Main Menu

نرخ ارز

09.08.2020

  US$
نرخ مرجع    42.000   49.500

Sanarate (Bargeld, Vortag)

232.073  269.455

An Feiertagen werden keine Devisenraten veröffentlicht. Quellen:  www.cbi.ir;  sanarate.ir

آگهی

 

 

مبدأ 78% واردات ایران از آسیا می باشد

بنابر آمار گمرک، ایران طی هفت ماه نخست سال 1393 کالاهایی به ارزش 30 میلیارد دلار وارد کرد. مبدأ 78% کالاها از آسیا بوده است و 20% از اروپا. مهمترین صادرکنندگان به ایران عبارت بودند از امارات متحده عربی (24%)، چین (23%)، کره جنوبی (8%)، هند (8%) و ترکیه (7%). سهم آلمان از کالاهای وارداتی به ایران 5% بود و بدین ترتیب در رتبه 6 قرار داشت و سویس نیز با 3% در رتبه بعدی قرار داشت.
ایران طی سال گذشته (1392) کالاهایی به ارزش 51 میلیارد دلار وارد کرد. مبدأ 75% کالاها از آسیا بوده است و 22% از اروپا. 20 سال پیش (سال 1373) ارزش واردات ایران 29 میلیارد دلار بود که مبدأ 60% آن اروپا، 30% آن آسیا و 8% آن آمریکا بود.
مقصد 92% صادرات محصولات غیر نفتی ایران کشورهای آسیایی و 5% اروپایی بود.

ارزش مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا از ژانویه لغایت اوت 2014 به 4 میلیارد و 600 میلیون یورو رسید

ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در فاصله زمانی ژانویه لغایت اوت در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل با 12% افزایش به 3 میلیارد و 900 میلیون یورو رسید. مهمترین صادرکننده اتحادیه اروپا به ایران با صادراتی به ارزش 1562 میلیون یورو کشور آلمان بود که در مقایسه با دوره مشابه در سال 2013 رشد شدیدی معادل 33% داشته است. در رده های بعدی مهمترین صادرکنندگان اتحادیه اروپا به ایران به ترتیب ایتالیا با صادراتی به ارزش 690 میلیون یورو (0%)، فرانسه (272 میلیون یورو، 19%-)، هلند (229 میلیون یورو، 32%) بلژیک و لوکزامبورگ (201 میلیون یورو، 38%) قرار داشتند.
ارزش صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا در نیمه اول سال 2014 با 36% افزایش به 688 میلیون یورو رسید. آلمان دیگر در بین کشورهای اتحادیه اروپا مهمترین خریدار محصولات ایران نیست و این مقام را به ایتالیا واگذار کرد که کالاهایی به ارزش 212 میلیون یورو از ایران وارد کرده است و واردات خود را – بخصوص با واردات خود در ماه اوت – در سال 2014 بیش از دوبرابر افزایش داده است (116%+)، در حالی که آلمان با وارداتی به ارزش 185 میلیون یورو، واردات خود از ایران را 6% افزایش داد. اسپانیا در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رتبه سوم قرار دارد (79 میلیون یورو، 103%). اطلاعات برگرفته از آمار Eurostat می باشند. جزئیات بیشتر در صورت نیاز موجود می باشند.

مبادلات تجاری ایران و آلمان از ژانویه لغایت اوت 2014

در ماه اوت 2014 آلمان کالاهایی به ارزش 179 میلیون یورو به ایران صادر کرد که در مقایسه با ماه اوت 2013 معادل 31% رشد، در مقایسه با ماه ژانویه 2014 معادل 18% رشد و در مقایسه با ماه ژوئیه 2014 نیز 30% رشد داشته است. ارزش صادرات ایران به آلمان در ماه اوت 2014 به 17 میلیون یورو رسید که در مقایسه با ماه اوت سال قبل 7% کاهش، در مقایسه با ماه ژانویه 2014 نیز 49% کاهش و در مقایسه با ژوئیه 2014 معادل 20% کاهش داشته است.
ارزش صادرات آلمان به ایران از ژانویه لغایت اوت سال 2014 به 1563 میلیون یورو رسید. همچنین در این مدت آلمان کالاهایی به ارزش 195 میلیون یورو از ایران وارد نمود. در مقایسه با مدت مشابه در سال 2013، صادرات آلمان به ایران 33% و واردات آلمان از ایران 4% افزایش داشته است.
مهمترین گروه های کالایی صادراتی آلمانی به ایران در فاصله زمانی ژانویه لغایت اوت 2014 به ترتیب عبارت بودند از غلات به ارزش 456 میلیون یورو، ماشین آلات و دستگاه های مکانیکی (354 میلیون یورو)، دارو (140 میلیون یورو)، تجهیزات اپتیکال و عکاسی (82 میلیون یورو)، تجهیزات برقی (79 میلیون یورو)، و نیز خودرو به ارزش 73 میلیون یورو.
مهمترین کالاهای صادراتی ایران به آلمان عبارت بودند از خشکبار به ارزش 97 میلیون یورو و نیز سایر کالاهای دارای مبدأ حیوانی (روده گوسفند، 28 میلیون یورو) و فرش (18 میلیون یورو) و در رده های بعدی انگم ها، صمغ ها، رزین ها و سایر شیره های نباتی به ارزش 13 میلیون یورو و نیز دارو به ارزش 11 میلیون یورو قرار داشتند. بر اساس اطلاعات سازمان آمار آلمان.

مبادلات تجاری ایران و آلمان از ژانویه لغایت ژولای 2014

 

در ماه ژولای 2014 آلمان کالاهایی به ارزش 138 میلیون یورو به ایران صادر کرد که در مقایسه با ماه ژولای 2013 معادل 18% رشد، اما در مقایسه با ماه ژانویه 2014 معادل 21% کاهش و در مقایسه با ماه ژوئن 2014 نیز 33% کاهش داشته است. ارزش صادرات ایران به آلمان در ماه ژولای 2014 به 22 میلیون یورو رسید که در مقایسه با ماه ژولای سال قبل 10% کاهش و در مقایسه با ماه ژانویه 2014 نیز 28% کاهش داشته است، اما در مقایسه با ژوئن 2014 معادل 8% افزایش داشته است.

ارزش صادرات آلمان به ایران از ژانویه لغایت ژولای سال 2014 به 1383 میلیون یورو رسید. همچنین در این مدت آلمان کالاهایی به ارزش 177 میلیون یورو از ایران وارد نمود. در مقایسه با مدت مشابه در سال 2013، صادرات آلمان به ایران 33% و واردات آلمان از ایران 5% افزایش داشته است.

 

ژانویه-ژولای 2013

میلیون یورو

ژانویه-ژولای 2014

میلیون یورو

تغییرات
صادرات آلمان 1040 1383 33%
صادرات ایران 169 177 5%

 

مهمترین گروه های کالایی صادراتی آلمانی به ایران در فاصله زمانی ژانویه لغایت ژولای سال 2014 به ترتیب عبارت بودند از غلات به ارزش 415 میلیون یورو، ماشین آلات و دستگاه های مکانیکی (321 میلیون یورو)، دارو (115 میلیون یورو)، تجهیزات برقی (74 میلیون یورو)، تجهیزات اپتیکال و عکاسی (73 میلیون یورو) و نیز خودرو به ارزش 66 میلیون یورو.
مهمترین کالاهای صادراتی ایران به آلمان عبارت بودند از خشکبار به ارزش 86 میلیون یورو و نیز سایر کالاهای دارای مبدأ حیوانی (روده گوسفند، 25 میلیون یورو) و فرش (16 میلیون یورو) و در رده های بعدی انگم ها، صمغ ها، رزین ها و سایر شیره های نباتی به ارزش 12 میلیون یورو و نیز دارو به ارزش 11 میلیون یورو قرار داشتند.

جدول 98 گروه کالایی در صورت نیاز موجود می باشد. بر اساس اطلاعات سازمان آمار آلمان.

ارزش مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا از ژانویه لغایت ژولای 2014 به 4 میلیارد یورو رسید

ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در فاصله زمانی ژانویه لغایت ژولای در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل با 12% افزایش به 3/5 میلیارد یورو رسید. مهمترین صادرکننده اتحادیه اروپا به ایران با صادراتی به ارزش 1.383 میلیون یورو کشور آلمان بود که در مقایسه با سال 2013 رشد شدیدی معادل 33% داشته است. در رده های بعدی مهمترین صادرکنندگان اتحادیه اروپا به ایران به ترتیب ایتالیا با صادراتی به ارزش 594 میلیون یورو (3%-) و فرانسه (239 میلیون یورو، 20%-) و هلند (207 میلیون یورو، 40%) قرار داشتند.

ارزش صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا در فاصله زمانی ژانویه لغایت ژولای سال 2014 با 21% افزایش به 556 میلیون یورو رسید. مهمترین واردکنندگان محصولات ایرانی در اتحادیه اروپا عبارت بودند از آلمان با وارداتی به ارزش 168 میلیون یورو (7%)، ایتالیا (143 میلیون یورو، 63%) و اسپانیا (73 میلیون یورو، 97%).اطلاعات برگرفته از آمار Eurostat می باشند. جزئیات بیشتر در صورت نیاز موجود می باشند.