19 | 05 | 1399
Main Menu

نرخ ارز

09.08.2020

  US$
نرخ مرجع    42.000   49.500

Sanarate (Bargeld, Vortag)

232.073  269.455

An Feiertagen werden keine Devisenraten veröffentlicht. Quellen:  www.cbi.ir;  sanarate.ir

آگهی

 

 

مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا از ژانویه الی ژولای 2012

ارزش مبادلات 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با ایران از ژانویه الی ژولای سال 2012 میلادی به بیش از 8.5 میلیارد یورو رسید.

ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران با 31% کاهش به 4.1 میلیارد یورو رسید. مهمترین صادرکننده اتحادیه اروپا به ایران همچنان کشور آلمان بود (1370 میلیون یورو، 22%-) و در رده های بعدی ایتالیا (835 میلیون یورو، 20%-) و فرانسه (493 میلیون یورو، 50%-) قرار داشتند.

ارزش صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا در همین دوره با 52% کاهش به 4.4 میلیارد یورو رسید. مهمترین واردکنندگان محصولات ایرانی در اتحادیه اروپا عبارت بودند از ایتالیا با وارداتی به ارزش 2192 میلیون یورو (30%-)، یونان (683 میلیون یورو، 28%-) و اسپانیا (651 میلیون یورو، 72%-). جزئیات بیشتر در صورت نیاز موجود می باشند.

سرمایه گذاری آلمان در ایران

بنا بر گزارش بانک مرکزی آلمان، سرمایه گذاری های مستقیم آلمان در ایران (موجود) تا سال 2010 معادل 553 میلیون یورو بوده است و مربوط می شود به 31 شرکت، در حالی که سرمایه گذاری مستقیم ایران در آلمان تا سال 2010 معادل 1137 میلیون یورو بوده است و مربوط می شود به 25 شرکت ایرانی. نام شرکت های سرمایه گذار در این گزارش اعلام نشده است.
مجموع سرمایه گذاری های ثبت شده توسط بانک مرکزی آلمان طی سال های گذشته بدین شرح است:

  تا سال 2007 تا سال 2008 تا سال 2009 تا سال 2010
سرمایه گذاری های مستقیم آلمان در ایران 216 میلیون یورو 408 میلیون یورو 502 میلیون یورو 553 میلیون یورو
سرمایه گذاری های مستقیم ایران در آلمان 1153 میلیون یورو 1336 میلیون یورو 1494 میلیون یورو 1337 میلیون یورو

مبادلات بازرگانی خارجی ایران در سه ماه نخست 1391

بنا بر گزارش گمرک، ایران طی سه ماه نخست سال 1391 محصولات غیرنفتی به ارزش 6.766 میلیون دلار صادر کرده است. مهمترین کشورهای خریدار عبارت بودند از عراق (1364 میلیون دلار)، چین (1042 میلیون دلار)، امارات متحده عربی (871 میلیون دلار)، افغانستان (613 میلیون دلار) و هند (447 میلیون دلار). مقصد 91% صادرات غیرنفتی کشورهای آسیائی بودند. مهمترین محصولات صادراتی (بر اساس شماره تعرفه گمرکی) عبارت بودند از کود اوره (289 میلیون دلار)، پلی اتیلن (238 میلیون دلار) و قیر (231 میلیون دلار).

در همین مدت ایران کالاهایی به ارزش 12543 میلیون دلار وارد کرده است. مهمترین صادرکنندگان به ایران عبارت بودند از امارات متحده عربی (2685 میلیون دلار)، چین (1528 میلیون دلار)، ترکیه (1347 میلیون دلار)، کره جنوبی (1113 میلیون دلار)، آلمان (694 میلیون دلار) و سوئیس (633 میلیون دلار). مبدأ 70% واردات ایران از کشورهای آسیائی بوده است و 27% از اروپا. مهمترین محصولات وارداتی (بر اساس شماره تعرفه گمرکی) عبارت بودند از گندم (بجز گندم دامی، 655 میلیون دلار)، شمش آهن و فولاد (495 میلیون دلار) و ذرت دامی (449 میلیون دلار).

مبادلات تجاری ایران و آلمان تا آوریل 2012

طی چهار ماه نخست سال 2012 میلادی، ارزش صادرات آلمان به ایران با 23% کاهش به 774 میلیون یورو رسید، البته وزن کالاهای صادر شده 213% نسبت به چهار ماه نخست سال 2011 رشد داشته است. صادرات ایران به آلمان از نظر ارزش 32% کاهش یافت و به 150 میلیون یورو رسید و از نظر وزنی 70% کاهش داشته است.

  ژانویه-آوریل 2011 ژانویه-آوریل 2012 تغییرات
  میلیون یورو میلیون یورو  
صادرات آلمان 1000 774 23%-
صادرات ایران 220 150 32%-

مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا

ارزش مبادلات 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با ایران طی چهار ماه نخست سال 2012 میلادی به بیش از 5.7 میلیارد یورو رسید.

ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران با 32% کاهش به 2.3 میلیارد یورو رسید. مهمترین صادرکننده اتحادیه اروپا به ایران همچنان کشور آلمان بود (774 میلیون یورو، 23%-) و در رده های بعدی ایتالیا (451 میلیون یورو، 18%-) و فرانسه (293 میلیون یورو، 50%-) قرار داشتند.

ارزش صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا طی چهار ماه نخست سال 2012 میلادی با 19% کاهش به 3.4 میلیارد یورو رسید. مهمترین واردکنندگان محصولات ایرانی در اتحادیه اروپا عبارت بودند از ایتالیا با وارداتی به ارزش 1.6 میلیارد یورو (19%+)، یونان (0.7 میلیارد یورو، 39%) و اسپانیا (0.5 میلیارد یورو، 66%-). جزئیات بیشتر در صورت نیاز موجود می باشند.