04 | 07 | 1399
Main Menu

نرخ ارز

24.09.2020

  US$
نرخ مرجع    42.000   48.951

Sanarate (Bargeld, Vortag)

271.184  319.199
آگهی

 

 

مبادلات تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا از ژانویه لغایت اوت 2015 به 5 میلیارد یورو رسید

ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در بازه زمانی ژانویه لغایت اوت 2015 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل با 6% افزایش به 4 میلیارد و 200 میلیون یورو رسید. مهمترین صادرکننده اتحادیه اروپا به ایران با صادراتی به ارزش 1331 میلیون یورو همچنان با اختلاف زیاد کشور آلمان می باشد؛ مانند ماه های قبل سال جاری، صادرات آلمان در ماه اوت نیز کمتر از ماه اوت 2014بود. این کاهش در بازه زمانی ژانویه لغایت اوت 2015 برابر با 15% است، در حالی که در نیمه نخست سال 2015 این کاهش صادرات آلمان در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل هنوز 21% بود. اینکه آیا این همان نقطه عطف مورد نظر است یا خیر، هنوز مشخص نیست و نیاز به زمان دارد. در رده های بعدی مهمترین صادرکنندگان اتحادیه اروپا به ایران به ترتیب ایتالیا با صادراتی به ارزش 759 میلیون یورو (10%+) و فرانسه (368 میلیون یورو، 35%+)، هلند (289 میلیون یورو، 23%+) و نیز بلژیک و لوکزامبورگ (269 میلیون یورو، 34%+) و سوئد (213 میلیون یورو، 48%+) قرار داشتند.
ارزش صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا از ژانویه لغایت اوت 2015 با 18% افزایش به 813 میلیون یورو رسید. مهمترین واردکنندگان محصولات ایرانی در اتحادیه اروپا عبارت بودند از ایتالیا با وارداتی به ارزش 325 میلیون یورو از ایران که به این ترتیب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 51% رشد داشته است، آلمان (221 میلیون یورو، 20% افزایش) و اسپانیا (93 میلیون یورو، 17%).اطلاعات برگرفته از آمار Eurostat می باشند. جزئیات آمار در صورت نیاز موجود می باشد.

مبادلات تجاری بین ایران و آلمان در ماه اوت نیز کاهش یافت

ارزش مبادلات تجاری ایران و آلمان از ژانویه لغایت اوت 2015 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 12% کاهش یافت و به رقم 1562 میلیون یورو رسید. آلمان کالاهایی به ارزش 1331 میلیون یورو به ایران صادر کرد و در برابر کالاهایی به ارزش 231 میلیون یورو وارد کرد. در مقایسه با مدت مشابه در سال 2014، صادرات آلمان به ایران 15% کاهش داشت، در حالی که صادرات کالاهای ایرانی به آلمان 18% رشد داشته است. مهمترین گروه های کالایی صادراتی آلمان به ایران در بازه زمانی ژانویه لغایت اوت 2015 به ترتیب عبارت بودند از ماشین آلات و دستگاه های مکانیکی (359 میلیون یورو)، غلات (197 میلیون یورو)، دارو (126 میلیون یورو)، تجهیزات اپتیکال و عکاسی (118 میلیون یورو)، تجهیزات برقی (88 میلیون یورو) و نیز خودرو به ارزش 60 میلیون یورو.
مهمترین کالاهای صادراتی ایران به آلمان در بازه زمانی ژانویه لغایت اوت 2015 عبارت بودند از خشکبار به ارزش 105 میلیون یورو، سایر کالاهای دارای مبدأ حیوانی (پوست و روده گوسفند؛ 27 میلیون یورو)، فرش (22 میلیون یورو)، محصولات دارویی (21 میلیون یورو) و نیز آهن و فولاد به ارزش 18 میلیون یورو. جدول 98 گروه کالایی در صورت نیاز موجود می باشد. بر اساس اطلاعات سازمان آمار آلمان

سیر نزولی مبادلات تجاری ایران و آلمان در نیمه نخست سال 2015

ارزش مبادلات تجاری ایران و آلمان در نیمه نخست سال 2015 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 16% کاهش داشت و به رقم 1176 میلیون یورو رسید. آلمان کالاهایی به ارزش 985 میلیون یورو به ایران صادر کرد و در برابر کالاهایی به ارزش 191 میلیون یورو وارد کرد. در مقایسه با نیمه نخست سال 2014، صادرات آلمان به ایران 21% کاهش داشت، در حالی که صادرات کالاهای ایرانی به آلمان 22% رشد داشته است.
مهمترین گروه های کالایی صادراتی آلمانی به ایران طی نیمه نخست سال 2015 به ترتیب عبارت بودند از ماشین آلات و دستگاه های مکانیکی (261 میلیون یورو)، غلات (415 میلیون یورو)، تجهیزات اپتیکال و عکاسی (85 میلیون یورو)، دارو (83 میلیون یورو)، تجهیزات برقی (68 میلیون یورو) و نیز خودرو به ارزش 47 میلیون یورو.
مهمترین کالاهای صادراتی ایران به آلمان عبارت بودند از خشکبار به ارزش 85 میلیون یورو و نیز سایر کالاهای دارای مبدأ حیوانی (پوست و روده گوسفند؛ 21 میلیون یورو)، فرش (19 میلیون یورو)، محصولات دارویی (17 میلیون یورو) و نیز آهن و فولاد به ارزش 17 میلیون یورو. جدول 98 گروه کالایی موجود می باشد. بر اساس اطلاعات سازمان آمار آلمان

مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال 2015 به 3 میلیارد و 800 میلیو یورو رسید

ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نیمه نخست سال 2015 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل با 6% افزایش به 3 میلیارد و 200 میلیون یورو رسید. مهمترین صادرکننده اتحادیه اروپا به ایران با صادراتی به ارزش 984 میلیون یورو همچنان با اختلاف زیاد کشور آلمان می باشد؛ البته مانند ماه های قبل سال جاری، در ماه ژوئن نیز صادرات آلمان کاهش قابل توجهی داشته است. این کاهش در نیمه نخست سال 2015 در مقایسه با نیمه نخست سال 2014 به 21% رسید. در رده های بعدی مهمترین صادرکنندگان اتحادیه اروپا به ایران به ترتیب ایتالیا با صادراتی به ارزش 564 میلیون یورو (25%+) و فرانسه (266 میلیون یورو، 33%+) و بلژیک و لوکزامبورگ (217 میلیون یورو، 39%+)، هلند (191 میلیون یورو، 18%) و سوئد (186 میلیون یوروريال 107%+) قرار داشتند.
ارزش صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا از ژانویه لغایت ژوئن 2015 با 34% افزایش به 642 میلیون یورو رسید. مهمترین واردکنندگان محصولات ایرانی در اتحادیه اروپا عبارت بودند از ایتالیا با وارداتی به ارزش 251 میلیون یورو از ایران که به این ترتیب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 117% رشد داشته است، آلمان (183 میلیون یورو، 24% افزایش) و اسپانیا (69 میلیون یورو، 6%).اطلاعات برگرفته از آمار Eurostat می باشند. جزئیات آمار موجود می باشد.

ارزش مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا از ژانویه لغایت سپتامبر 2014 به 5 میلیارد و 300 میلیون یورو رسید

ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در 9 ماه نخست سال 2014 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل با 16% افزایش به 4 میلیارد و 540 میلیون یورو رسید. مهمترین صادرکننده اتحادیه اروپا به ایران با صادراتی به ارزش 1767 میلیون یورو کشور آلمان بود که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2013 رشد شدیدی معادل 38% داشته است. در رده های بعدی مهمترین صادرکنندگان اتحادیه اروپا به ایران به ترتیب ایتالیا با صادراتی به ارزش 788 میلیون یورو (4%)، فرانسه (321 میلیون یورو، 15%-)، هلند (261 میلیون یورو، 32%) بلژیک و لوکزامبورگ (229 میلیون یورو، 38%) قرار داشتند.
ارزش صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا طی ماه های ژانویه لغایت سپتامبر سال 2014 با 40% افزایش به 802 میلیون یورو رسید. آلمان دیگر در بین کشورهای اتحادیه اروپا مهمترین خریدار محصولات ایران نیست و این مقام را به ایتالیا واگذار کرد که کالاهایی به ارزش 265 میلیون یورو از ایران وارد کرده است و واردات خود از ایران را در سال 2014 بیش از دوبرابر افزایش داده است (145%+)، در حالی که آلمان با وارداتی به ارزش 207 میلیون یورو، واردات خود از ایران را 8% افزایش داد. اسپانیا در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رتبه سوم قرار دارد (89 میلیون یورو، 92%). اطلاعات برگرفته از آمار Eurostat می باشند.