23 | 05 | 1399
Main Menu

نرخ ارز

13.08.2020

  US$
نرخ مرجع    42.000   49.606

Sanarate (Bargeld, Vortag)

217.037  253.758

An Feiertagen werden keine Devisenraten veröffentlicht. Quellen:  www.cbi.ir;  sanarate.ir

آگهی

 

 

مبادلات تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا از ژانویه لغایت اوت 2015 به 5 میلیارد یورو رسید

ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در بازه زمانی ژانویه لغایت اوت 2015 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل با 6% افزایش به 4 میلیارد و 200 میلیون یورو رسید. مهمترین صادرکننده اتحادیه اروپا به ایران با صادراتی به ارزش 1331 میلیون یورو همچنان با اختلاف زیاد کشور آلمان می باشد؛ مانند ماه های قبل سال جاری، صادرات آلمان در ماه اوت نیز کمتر از ماه اوت 2014بود. این کاهش در بازه زمانی ژانویه لغایت اوت 2015 برابر با 15% است، در حالی که در نیمه نخست سال 2015 این کاهش صادرات آلمان در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل هنوز 21% بود. اینکه آیا این همان نقطه عطف مورد نظر است یا خیر، هنوز مشخص نیست و نیاز به زمان دارد. در رده های بعدی مهمترین صادرکنندگان اتحادیه اروپا به ایران به ترتیب ایتالیا با صادراتی به ارزش 759 میلیون یورو (10%+) و فرانسه (368 میلیون یورو، 35%+)، هلند (289 میلیون یورو، 23%+) و نیز بلژیک و لوکزامبورگ (269 میلیون یورو، 34%+) و سوئد (213 میلیون یورو، 48%+) قرار داشتند.
ارزش صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا از ژانویه لغایت اوت 2015 با 18% افزایش به 813 میلیون یورو رسید. مهمترین واردکنندگان محصولات ایرانی در اتحادیه اروپا عبارت بودند از ایتالیا با وارداتی به ارزش 325 میلیون یورو از ایران که به این ترتیب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 51% رشد داشته است، آلمان (221 میلیون یورو، 20% افزایش) و اسپانیا (93 میلیون یورو، 17%).اطلاعات برگرفته از آمار Eurostat می باشند. جزئیات آمار در صورت نیاز موجود می باشد.