04 | 07 | 1399
Main Menu

نرخ ارز

24.09.2020

  US$
نرخ مرجع    42.000   48.951

Sanarate (Bargeld, Vortag)

271.184  319.199
آگهی

 

 

درباره ما

 

مدیرعامل شرکت، خانم مهندس یوتا مارین، دارای بیش از 34 سال تجربه مشاوره بازرگانی بین المللی می باشد. ما آمار، اطلاعات و اخبار خاص مرتبط با هر رشته و صنعت را به صورت ویژه تهیه می کنیم. در صورت نیاز و بنا به درخواست، امکان تهیه گزارشات بازار و یا گزارشات ماهانه برای شرکت شما نیز وجود دارد. از طریق همکاری نزدیک با یک دفتر وکالت بین المللی، امکان رسیدگی سریع و حرفه ای به مسائل حقوقی نیز میسر است.
برخی خدمات شرکت مشاوره بین المللی مارین عبارتند از:
 • ترجمه
 • طراحی سایت اینترنتی چند زبانه (فارسی، آلمانی و ...)
 • پشتیبانی، نمایندگی و همراهی در نمایشگاه ها
 • ارائه اطلاعات مربوط به شرکت های آلمانی
 • ورود به بازار ایران و آلمان
 • تأسیس، ثبت و خرید شرکت در ایران و آلمان
شرکت مشاورین مارین در امور شخصی نیز پشتیبان و مشاور شماست، از جمله در امور مربوط به:
 • کار و تحصیل
 • پشتیبانی در جستجو برای شغل در ایران و آلمان
 • جستجو برای نیروی کاری جهت استخدام
 • روادید (ویزا) و اقامت
 • برقراری ارتباط با ادارات و سازمان های دولتی
 • و ...